“Rahen Na Rahen Hum”- The Gemini Band Ft. Foram Shah [2k17]